Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Avdelningen för energihushållning

Ämnet Energihushållning omfattar kunskap om både energiteknik, energieffektivisering och de spelregler som samhället skapar för en miljövänlig energiförsörjning och -användning. Även slutanvändarnas beteende är av stort intresse för ämnet.

Undervisningen omfattar kurser om energianvändning, energitillförsel, energimarknader och en fortsättningskurs (projekt) i avancerad energihushållning med ett årligt aktuellt tema. Kurserna riktas i första hand till teknologer som läser energiteknikspecialiseringen eller den avancerade senare delen av maskintekniklinjen. De senaste åren har många teknologer från ekosystemteknik, industriell ekonomi, elektroteknik och andra program också läst kurserna.

Forskningen är koncentrerad till distribution och användning av ledningsbunden energi, främst i byggnader.

Det finns tre tydliga forskningsinriktningar:

  • Fjärrvärmeteknik och fjärrkyla
  • Energi- och effekthushållning i byggnader
  • Energiplanering

Forskningen inom fjärrvärmeteknik och fjärrkyla är koordinerad med det nordiska energiforskningsprogrammet. Forskargruppen för energi- och effekthushållning i byggnader är inriktad mot att öka kunskapen kring elanvändning i bostäder och lokaler och sambandet mellan eleffekt och olika faktorer, exempelvis beteendet och klimatet. Forskningen inom energiplanering fokuserar på de avancerade planeringsmetoderna för hållbara energisystem.