lu.se

Energihushållning

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKP01 Fjärrvärme och fjärrkyla (före detta MVKN40)

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge en god överblick av ämnet fjärrvärme och fjärrkyla och att förmedla kunskaper om fjärrvärmens och fjärrkylans teknik och dess roll på energimarknaden och i energisystemet. Huvudsakliga ämnen som behandlas i kursen: Introduktion - historia, koncept, värme- och kylmarknader. Värme- och kylbehov. Produktion av värme och kyla. Miljöbelastning och -fördelar. Distributionsteknik. Kundanläggningar. Ekonomi och framtida utmaningar.

Prestationsbedömning

Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. För betyget 3 erfordras att kursens samtliga obligatoriska övningsuppgifter har genomförts (enskilt eller i grupper) med godkänt betyg på utförandet. För högre betyg tillkommer individuell skriftlig tentamen.

Kursansvarig

Biträdande universitetslektor Kerstin Sernhed och universitetslektor Per-Olof J. Kallioniemi

Frågor som rör lokaler, tentamenstider etc. kan även besvaras av utbildningssamordnare Isabelle Frej (M-huset, våning 5).

I kursen använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via canvas.education.lu.se  med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som Du fått via e-posten.