lu.se

Energihushållning

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKN35 Energimarknader

Kursbeskrivning

Kursen omfattar kunskaper rörande energisystemens anpassning till energiefterfrågans utveckling. Analyser av resurshållande, miljömässiga, finansiella m. fl. aspekter. Kapacitetsanpassning och systemsäkerhet. Leveranskvalitet. Utveckling på el- och naturgasmarknaderna. Ellagen och naturgaslagen. Reglering och och tillsyn av naturliga monopol för el- och gasnät. Energipriser - tariffer, avgifter och skatter. Fjärrvärme och fjärrkyla - fundamenta och svensk marknad. Fjärrvärme och fjärrkyla på internationella marknader. Marknader för drivmedel och bränsle. Energitjänster. Framtida utvecklingsförhållanden på energimarknader.

Prestationsbedömning

Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska momenten redovisas muntligt och skriftligt i grupp. Redovisningarna sker i seminarier där alla kursdeltagare förväntas medverka aktivt. Deltagande i obligatoriska seminarier och föreläsningar ingår, liksom fyra obligatoriska test på kurslitteraturen. Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg krävs skriftlig tentamen.

Kursansvarig

Universitetslektor Martin Andersson

Frågor som inte berör kursinnehållet, till exempel om lokaler och tentatider, kan även besvaras av utbildningssamordnare Isabelle Frej (M-huset, våning 5).

I kursen använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via canvas.education.lu.se  med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som Du fått via e-posten.