lu.se

Energihushållning

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKN30 Avancerad energihushållning

Energihushållning - mycket mer än att spara energi

När Du är färdig med våra grundkurser, kan Du starta ett nytt, riktigt spännande projekt i Avancerad Energihushållning! Du ska lösa intressanta energihushållningsproblem. Du får jobba självständigt i kontakt med företag och forskare. Du får lära Dig att opponera på andras uppsatser och försvara Ditt arbete.

Ämnet? Varierar från år till år! Årets tema är energiåtervinning.

Vad har vi sysslat med de senaste åren?

Här är några exempel:

  • 2004 - Säkerhet och sårbarhet i elsystem (publicerat i bokform)
  • 2005 - LNG i Sverige (publicerat i bokform)
  • 2006 - Värmepumpar
  • 2008 - Visualisering av energianvändning (publicerat i bokform)
  • 2009 - Biogas
  • 2010 - Fjärrvärme och fjärrkyla
  • 2011 - Energirådgivning (publicerat i bokform)
  • 2012 - Fjärrkyla
  • 2013 - Smarta nät (publicerat i bokform)

Ämnesansvarig:

Biträdande universitetslektor Kerstin Sernhed och Per-Olof J. Kallioniemi.

Frågor som berör lokaler, tentatider etc, kan även besvaras av utbildningssamordnare Isabelle Frej  (M-huset, vån 5).

I kursen använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via canvas.education.lu.se  med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som Du fått via e-posten.