lu.se

Energihushållning

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKN20 Energianvändning

Kursbeskrivning

Kursen ger dig grundläggande och breda kunskaper om energianvändning på olika nivåer, från energianvändning i byggnader till energianvändning på nationell och även internationell nivå. Vilka typer av bränslen används och vilka är de tekniska och miljömässiga konsekvenserna? Hur ser prognoserna för framtidens energianvändning ut och hur pålitliga är dessa prognoser? Hur kan energianvändningen förändras och effektiviseras?  Förutom föreläsningar ingår ett antal övningar, som också innebär träning i informationssökning, rapportskrivning och presentationsteknik.

Prestationsbedömning

För betyget 3 erfordras att kursens samtliga obligatoriska övningsuppgifter har genomförts (enskilt eller i grupper) med godkänt betyg på utförandet. För betyget 4 eller 5 tillkommer individuell tentamen.

Kursansvarig

Universitetslektor Per-Olof J. Kallioniemi och Universitetslektor Kerstin Sernhed

Frågor som berör lokaler, tentatider etc, kan även besvaras av utbildningssamordnare Isabelle Frej (M-huset, våning 5).

I kursen använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via canvas.education.lu.se  med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som Du fått via e-posten.