lu.se

Energihushållning

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKN15 Energiförsörjning

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge Dig kunskaper om energiförsörjningssystemens uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling samt kunskaper och tillämpnings-färdigheter rörande analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter på dessa systems uppbyggnad, organisation och drift. Energiförsörjningssystem på företrädesvis lokal och regional nivå. Tekniska/ekonomiska gränser. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpassning, systemsäkerhet. Energiförsörjningssystemens infrastruktur och miljöeffekter. Energiomvandlingsteknikens utveckling och utvecklingsförhållanden. Praktisk energiförsörjningsplanering på lokal och regional nivå.

Förutom föreläsningar ett antal övningar, som också innebär träning i informationssökning, rapportskrivning och presentationsteknik.

 

Prestationsbedömning

För betyget 3 erfordras att kursens samtliga obligatoriska övningsuppgifter har genomförts med godkänt betyg. För betyget 4 eller 5 tillkommer individuell tentamen.

Kursansvarig:

Biträdande universitetslektor Kerstin Sernhed och universitetslektor Per-Olof J. Kallioniemi

Frågor som berör lokaler, tentatider etc, kan även besvaras av utbildningssamordnare Isabelle Frej (M-huset, vån 5).

I kursen använder vi oss av Canvas som kursportal. Där finns allt material som behövs till kursen. Logga in via canvas.education.lu.se  med e-postadressen som användarnamn och det lösenord som Du fått via e-posten.